Lesmogelijkheden en tarieven

We gaan per februari 2024 van start met 3 lesdagen. Vervolgens zullen we ons aanbod steeds verder uitbreiden.

Voor een gratis proefles kunt u terecht op rotterdamzwemles.nl.

Lesmogelijkheden
Woensdag
13:00 – 18:00 uur
Zaterdag
13:00 – 17:00 uur
Zondag (binnenkort)
Tarieven
Eenmalig inschrijfgeld
€ 30,00
Zwemles
€ 20,00 per les
Proefles
GRATIS

Automatische incasso en inhaaltegoed

Het lesgeld wordt voorafgaand aan elke nieuwe maand automatisch van uw rekening afgeschreven. Komt uw kind een zwemles niet zwemmen dan dient u de zwemles af te melden. U ontvangt uit coulance hiervoor een inhaaltegoed om op een later moment te besteden. Let op: u kunt maximaal 5 inhaaltegoeden opbouwen. Inhaaltegoeden komen na het beëindigen van het zwemtraject te vervallen.

Opzeggen
Bij tussentijds opzeggen hanteren wij 1 maand opzegtermijn. Na het behalen van het A-diploma stroomt uw kind automatisch door voor het B en C diploma traject. Na het C diploma eindigt automatisch het lidmaatschap.

Proefles
Wij adviseren om een proefles te volgen. Voor een gratis proefles kunt u terecht op rotterdamzwemles.nl

Stel je vraag

Wil je meer informatie ontvangen?
Laat het ons weten!